Vluchtelingen en SOB

Op het voetbalveld van Kraainem Voetbalclub heeft zondag 20-06-2021 een verbinden voetbaltornooi plaats gevonden ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag.

Vluchtelingen en Special Olympis-Atleten vinden elkaar tijdens voetbaltornooi

Vijf gemengde teams van zowel Special Olympic-atleten en vluchtelingen namen het tegen elkaar
op.

Elk team bestond uit 4 Special Olympics-atleten en 3 vluchtelingen die in België verblijven.

Het tornooi eindigde met een finale, een penalty-beker en een medailleceremonie in aanwezigheid van Herman Van Rompuy, eerste voorzitter van de Europese Raad en voormalig premier, en Margaritis Schinás, vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Klik hier voor een kort verslag