Structuur

Historiek

De Sportclub Druivenstreek opgericht op 27 juli 1974 is sinds 3 mei 2018 omgevormd tot Sportclub Druivenstreek vzw en heeft haar zetel in Overijse.
Klik hier voor de historiek

Ze heeft tot doel het bevorderen van de sport in het algemeen voor mensen met beperkte mogelijkheden,
om zo ook hun sociale contacten verder te ontwikkelen.

Werking

Haar werking is vastgelegd in Statuten, een Intern reglement en een Sportbeleidsplan.
Ze wordt bestuurd door een Raad van Bestuur en een Algemene vergadering.

Informatie

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij volgende bestuursleden.
Wens je als vrijwilliger een handje te komen toesteken dan vind je alle informatie in onze informatienota voor vrijwilligers.

Wet

De Sportclub Druivenstreek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).
Zij heeft daarvoor een Privacyverklaring opgesteld alsook een Register van Gegevensverwerking.

De Sportclub Druivenstreek heeft het Charter Geestig Gezond Sporten ondertekend.